Liberalerna vill i stället skapa en ny myndighet inriktad på grupper som står långt från arbetsmarknaden, som unga och nyanlända. Myndigheten ska också organisera arbetsmarknadspolitiska program, lönestöd och arbetslöshetsförsäkring.
 
”Vi räknar med att det här innebär besparingar i miljardklassen på arbetsmarknadspolitiken i Sverige”, säger Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson till Aftonbladet.