Det skulle innebära att antalet spetsklasser ökar från runt 50 till över 100. I förslaget ingår också att spetsklasser ska finnas i hela landet och i fler ämnen som språk och humaniora. Liberalerna vill också att de befintliga spetsutbildningarna som hittills varit en försöksverksamhet permanentas och får ett statligt stöd på 1 miljon kronor per klass.

”Jag tror på att sätta höga mål för alla elever, även när det innebär att vissa går före andra. Det är så vi gör Sverige till möjligheternas land för alla. Socialdemokraternas passivitet riskerar nu leda till att spetsklasserna får lägga ner. Istället vill jag och Liberalerna fördubbla antalet spetsklasser”, kommenterar Liberalernas partiledare partiledare Nyamko Sabuni.