Jan Björklund anser att förra veckans debacle med SD-ledamöter ledande utskotten ”inte var Alliansens ”bästa stund” och redogjorde för hu Liberalerna ser på regeringsbildningen”.
– Vi går till val på att bilda en Alliansregering. Om det i stället blir en rödgrön regering vil vi ha bred blocköverskridande överenskommelse.

här är Liberalernas EU-förslag
* Stå upp mot Ryssland
* Försvara frihandeln mot Trump
* Säg ja istället för nej till det europeiska cyberförsvarsprogrammet
* Sverige bör bidra med militär trupp till European Intervention Initiative
* Inrätta ett europeiskt säkerhetsråd
* Inför en europeisk skatt på utsläppen från flyg.
* Koppla EU-avgiften till miljön – ny nationell avgift på plast som inte återvinns.
* En europeisk koldioxidbeskattning.
 * Ge Europol ett operativt mandat för ett europeiskt FBI.
 * Sverige ska gå med i den europeiska åklagarmyndigheten och klassificera fler brott som EU-brott.
* En färdplan för svenskt euromedlemskap.
* Ja till en större, mer framtidsinriktad EU-budget.
* Sverige in i bankunionen.
* Sverige ska fullt ut följa finanspakten.
* Sätt ett mål för de nationella forskningssatsningarna.
* Krav på villkorade stöd i nästa långtidsbudget.
* Värna den sociala pelaren.
* Gemensam asylpolitik – gemensamma regler.
* Försvara den fria rörligheten, stärk EUs yttre gräns med en gemensam gränspolis
* Suspendera länder ur Schengen.
* Stärkt samarbete med länder utanför EU.
* Fler lagliga vägar till Europa.
* Ett förbättrat återvändande.
* Ett jämställt Europa – en jämställd EU-kommission.
* Fortsatt utvidgning med snabbspår för Ukraina.
* Stärk medborgarnas grundläggande rättigheter.
* Mer insyn och öppenhet i Europa.