Enligt Liberalerna skulle det innebära 5 000 kronor i sänkt skatt per år för ett ”vanligt hushåll”.
800 000 skulle beröras varav 650 000 skattebetalare bor i något av de fem norrlandslänen, där Liberalerna är svaga.

Men statsbidraget ska vara villkorat, om Liberalerna får igenom sitt förslag, så att

* skatten sänks i motsvarande grad.

* en om kommun av SKR bedöms ha en låg kostnadseffektivitet ska den aktivt ”arbeta med att minska sin byråkrati och öka effektiviteten”.

Prislappen för förslaget är 1,5 miljarder kronor.