Liberalerna lovar att lägga miljardbelopp på att anställa 18 000 lärarassistenter med hjälp av riktade statsbidrag. Reformen kostar 3,1 miljarder kronor per år som ska räcka till att anställa en lärarassistent till fem legitimerade lärare.
Liberalerna tänker sig att lärarassistenterna ska jobba som ”rastvakt, hålla koll på elever som får kvarsittning eller visas ut ur klassrummet, frånvaroregistrering och uppföljning, eller administration kring nationella prov och andra prov”.
Statsbidraget ska ersätta halva kostnaden för lön och sociala avgifter.
Tanken är att reformen ska fasas in 2019–2021.
Lärarnas riksförbund tycker förslaget är ”helt nödvändigt”, men ser två stora risker med Liberalernas reform.
”Man kan inte bara plocka in vilka som helst”, säger förbundets ordförande Åsa Fahlén till SVT.
Och vidare:
”I och med lärarbristen finns det en risk att lärare bara belastas med ännu fler lektioner och får ta sig an ännu fler elevgrupper”.