Efter budgetförhandlingar med regeringen får Liberalerna presentera 2 miljarder till skolan och 2,8 miljarder till forskningen.

här är huvudpunkterna i budgetförslagen för skolan
ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen: 1 000 miljoner
lovskola & läxhjälp 170 miljoner
entreprenörskap 18 miljoner
behörighetsgivande utbildning 140 miljoner
livslångt lärande 260
professionsprogram för lärare 42 miljoner
kompletterade pedagogisk utbildning för fler lärare 47 miljoner

 

här är huvudpunkterna i budgetförslagen för skolan
excellenscentra 20 miljoner
forskningsinfrastruktur inklusive ESS 740 miljoner
ökning av basanslag för universitet och högskolor: 1 270 miljoner
förstärkning av Vetenskapsrådet: 330 miljoner
forskning på samhällsutmaningar som klimat, miljö, hälsa och välfärd 372 miljoner
äldreforskning 10 miljoner
bildningslyft 20 miljoner