Byrån har två anställda som sitter i Riksdagens lokaler på heltid och omsatte under 2015 2,48 miljoner kronor, en minskning med 5,2 procent. Det är ägarna, Stiftelsen pressorganisation och sju liberala tidningsföretag, som har skjutit till mindre pengar för opinionsjournalistiken som byrån producerar i riksdagens lokaler. Personalstyrkan minskade från tre till två. De två anställda drog personalkostnader på vardera 612 000 kronor. Månadslönen låg på runt 33 000 kronor. Byrån gjorde en vinst på närmare 15 000 kronor.