Särskild utredare blir L-ledamoten Malin Danielsson.

utredningen ska bland annat reda ut:

* Samhalls målgrupp och dess stödbehov.

* om Samhall ”erbjuder meningsfulla och utvecklande arbeten för målgruppen”.

*”de processer hos Arbetsförmedlingen och Samhall som leder fram till urval, anvisning och anställning hos Samhall”.

* om ”transparensen för och kontrollen av hur Samhall använder den statliga merkostnadsersättningen kan utvecklas”.

Utredningen ska vara klar senast den 24 mars 2025.