Den fackliga centralorganisationen TCO har värvat en liberal till ny internationell chef.

Det är Oscar Wåglund Söderström som blir ny internationell chef på TCO. Han är idag kommerseråd och enhetschef på Kommerskollegium, men har även jobbat som statssekreterare för Liberalerna och i Europarlamentet i Bryssel. Nu ska han leda TCOs Team Europa och juridik med åtta medarbetare.

”Oscar kommer in med en lång, gedigen och djup erfarenhet av arbete med Europafrågor. Han kommer att spela en viktig roll i de stora och viktiga uppgifter som TCO har framför sig”, kommenterar Torbjörn Bredin, kanslichef på TCO.

Oscar Wåglund Söderström ersätter Pär Hilmersson som valts till vice generalsekreterare för Europafacket.