Under 2022 ökade Lennox byråintäkten marginellt, från 12,3 till 12,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 2,1 (2,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen hamnade 17 procent efter en vinstdelning på 1,4 miljoner kronor. Byrån delade ut 183 000 i vinstdelning till alla anställda.
Det kan jämföras med konkurrenten Westander som delade ut 254 000 kronor per anställd.