De är Mattias Johansson som blir seniorkonsult och chef för byråns hållbarhetsteam. I teamet ingår fyra konsulter, som dock inte enbart jobbar med hållbarhet.
 
– Efterfrågan ser bra ut. Hållbarhetsfrågan blir allt mer aktuell för företagen. Det kommer också fler företag som är specialiserade på hållbarhet, säger Andreas Krohn, vd för Rud Pedersen i Stockholm.
 
Mattias Johansson ska även jobba med miljöfrågor. Han har även jobbat som vice vd på tankesmedjan Fores, som kommunikationschef på FN-organet UNDP i Nairobi och i New York samt som konsult på Kreab.