Delegationen leds av miljöministern Lena Ek. Förutom Åsa Romson får även kristdemokraten Irene Oscarsson resa till Durban från riksdagen. Totalt åker 46 myndighetssvenskar till klimakonferensen Cop17.
 
här är listan
Lena Ek ( c ), miljöminister
Anders Flanking, statssekreterare miljödepartementet
Anna Lindstedt, klimatambassadör, miljödepartementet
Katja Awiti, miljödepartementet
Emi Hijino, biträdande förhandlingschef
Per Rosenqvist, statskraft
Peter Tejler, svensk ambassadör Sydafrika
Angela Churie-Kallhauge, energimyndigheten
Mark Storey, energimyndigheten
Marie Bergström, Sida, svenska ambassaden i Sydafrika
Olle Björk, miljödepartementet
Svante Bodin, miljödepartementet
Erik Bratthall, pressekreterare miljödepartementet
Björn Boström, naturvårdsverket
Mikael Ekman, miljödepartementet
Elisabeth Folkunger, Sida
Peter Frykblom, finansdepartementet
Sara Gräslund, svenska ambassaden i Etiopien
Stina gustafsson, Naturvårdsverket
Ola Göransson, miljödepartementet
Fredrik Hannerz, miljödepartementet
Marie Karlberg, Naturvårdsverket
Elin Kronqvist, miljödepartementet
Ida Kärnström, miljödepartementet
Johanna Lind, svenska ambassaden, Sydafrika
Helena Looström-Urban, Naturvårdsverket
Mattias Lundblad, Naturvårdsverket
Frida Löfström, Naturvårdsverket
Fredrik von Malmborg, näringsdepartementet
Hans Nilsagård, jordbruksdepartementet
Charlotte Nording Gabrielsson, pressekreterare, miljödepartementet
Gunilla Näsman, jordbruksdepartementet
Irene Oskarsson, (kd) riksdagen
Kaj Persson, svensk ambassaden, Sydafrika
Johan Pettersson, miljödepartementet
Michael Rantil, energimyndigheten
Åsa Romson, (mp) riksdagen
Markku Rummukainen, SMHI
Turid Tersmeden, energimyndighen
Pernilla Thomson, miljödepartementet
Åsa Wiberg, utrikesdepartementet
Tove Goldmann, Sida
Malin Kanth, Naturvårdsverket
Anders Wallberg, utrikesdepartementet
Susanne Winberg von Walter, jordbruksuniversitetet
Kristina Åkesson, finansdepartementet