DEBATT. Ett offentligt ”lobbyregister” skulle väsentligt öka öppenheten och insynen i beslutsfattandet. Det skriver Rickard Ydrenäs och Elias Wästberg, f.d. EU-tjänstemän och EU-lobbyister, med anledning av Svenska Dagbladets avslöjande om de misstänkta banden mellan lobbyister och Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni, det ”senaste av regelbundet kommande avslöjanden om dold lobbying”.

För många är lobbying och politisk påverkan något som verkar skumt, känns ohederligt och odemokratiskt, men rätt skött och med tydliga regler så handlar det om att gemensamt utveckla samhället. Nu senast anklagas Liberalernas partiledare för att ha blivit påverkad av Scania.
Det är i sig både bra och viktigt att näringslivet för en dialog med politiker och inte minst med myndigheter. Genom dessa kontakter kan näringslivet ge sin bild av viktiga samhällsfrågor och hur företagens villkor ser ut. Det som blir ett problem är om man inte vet vilka det är som försöker påverka och när det finns en otydlighet vem en rådgivare representerar.

Vi har både erfarenhet av att arbeta under den öppenhet som finns i Bryssel, både som politiska tjänstemän och som företrädare för svenska företag och organisationer. Under den tiden har vi både haft möten och jobbat med bra och urusla lobbyister. Vi har också både arbetat med lobbying i Sverige. Det som är den största skillnaden mellan EU-miljön och den svenska är att öppenheten är mycket större i Bryssel.
Kraven för att få vara EU-lobbyist är strikta. En förutsättning för att kunna verka i Bryssel är att man registrerar sig i EU-kommissionens transparensregister. Den senaste årsredovisningen för bolaget måste laddas upp i registrets databas och man måste redovisa vilka ämnesområden man agerar inom, om man är konsult vilka uppdragsgivare man har och hur stor lobbyingbudgeten är för respektive kund.

Varje år sker en granskning och du måste förnya dina uppgifter och verifiera att du har de kunder som du påstår dig ha. Om inte du gör den årliga uppdateringen kastas du ut ur systemet och förlorar dina möjligheter att boka möten med kommissionens tjänstemän, som är mycket viktiga som EU-lobbyist att ha en nära dialog med.
Trots, eller snarare tack vare, de strikta reglerna är våra erfarenheter från vårt lobbyarbete i Bryssel mestadels positiva. Vi ser tydliga fördelar med detta system. Det fungerar smidigt att boka möten på EU-kommissionen, trots att tjänstemännen extremt många lobbyistförfrågningar. Varje gång vi träffar EU-tjänstemän redovisar vi i samband med mötesbokning vårt registernummer. Vårt möte registreras och lagras i EU-kommissionens databas.
Genom att delta i registret kan man söka om att få en besöks-bricka i Europaparlamentets byggnader i Bryssel och Strasbourg. Man får alltså access till Europaparlamentets byggnader. Lobbyisterna kan gå på utskottsmöten, seminarier, utfrågningar och ta informella kontakter med politiker och deras tjänstemän, utan att behöva boka i förväg.

Självklart har detta system sina avigsidor i en ökad byråkrati. Reglerna kan kringgås genom informella telefonsamtal, möten på caféer och konferenser, men det skapar incitament hos alla aktörer att vara öppna med sin verksamhet.

Det har en självsanerande effekt. Man måste som lobbyist bli effektivare i sina kontakter, kunna motivera sin plats i registret och skärpa sina argument mot beslutsfattarna. Det blir också en professionalisering av kontakterna och tydligare vem som lobbyister representerar..
Det finns också fördelar för allmänheten och journalister. De kan enkelt söka efter information om lobbyisternas möten genom till exempel EU-kommissionens eller granskningssajten VoteWatch sajt. Det går enkelt att se vilka politiker som stödjer visa företagsinitiativ och risken för vänskapskorruption minskar med ett register.

Ett offentligt lobbyistregister efter EU-modell bör införas i Sverige där konsulter öppet redovisar sina uppdragsgivare och sina politiker- och tjänstemannakontakter och företag samt organisationer själva redovisar på samma vis. Det leder också till att den största delen av påverkansarbetet, den som sker mot myndigheter och politiska tjänstemän, blir synligare och därmed blir beslutsunderlaget för de offentliga beslutsfattarna också bättre.

Avslutningsvis behöver också politiker och tjänstemän fundera på sin egen integritet, självständighet, och hantering av intressekonflikter. Vår bestämda uppfattning är att politiker och tjänstemän behöver skaffa sig kunskap och expertis, vilket företags- och organisationsföreträdare kan bidra med, men man behöver också ha en förmåga att dra en skarp gräns till lobbyister. Ett offentligt register kan vara en behövlig hjälp på vägen för en tydligare rågång och ett sundare förhållningssätt, för både bransch och beslutsfattare.

Rickard Ydrenäs, före detta politiskt sakkunnig i EU-parlamentet för Liberalerna, vd och grundare av Ydrenas Communications.
Elias Wästberg, före detta politiskt sakkunnig i EU-parlamentet för Moderaterna, tidigare EU-lobbyist för Ikea, styrelseledamot i Ydrenas Communications.