Hur bedömer du läget för Saab?
 – Läget är allvarligt, men vi har inte fått någon information alls från regeringen så jag kan egentligen inte säga så mycket. I dagsläget försöker vi att på egen hand skapa oss en bild av läget, bland annat via de fackliga organisationerna.
 
Vad har ni fått för information från Saab och från regeringen?
 – Jag får viss information via Saab, men det är saker jag inte kan berätta om eftersom det har sagts i förtroende till mig. Från regeringen har vi som sagt inte fått någon information alls, trots att vi i näringsutskottet sammanställer två gånger i veckan. Regeringen vill väldigt gärna informera om frågor som ska behandlas i EU, men när det gäller sakfrågor är det väldigt tyst.
 
Går det att rädda Saab?
 – Det verkar som att det finns en möjlighet, och då går jag på de uppgifter som är offentliga, alltså att Riksgälden verkar positiva till ökat låneutrymme. Regeringen har ju gått in med garantier tidigare, så jag hoppas att de gör det nu också. Alternativet är skrämmande, det är ju väldigt mycket jobb det handlar om i Trollhättan, både för de som jobbar på Saab, men också för underleverantörerna. Det kommer att bli stora samhällskostnader om Saab läggs ner.
 
Hur ska regeringen stötta Saab?
 – Det får faktiskt regeringen svara på, det är de som har bollen. Man kan bara spekulera i vad som sker i kontakterna mellan regeringen och Saab, men jag förutsätter att regeringen arbetar aktivt med en lösning för Saab. 
 
Ska Vladimir Antonov få komma in om ingen annan möjlighet finns?
 – Jag utgår från att regeringen kommer att ta in finansiering från någon aktör, men vem eller vilka kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte är tillräckligt underrättad.
 
Vad anser du om regeringens agerande i frågan?
 – Jag tycker att de är tysta, men jag hoppas de har interna samtal och kontakter som de inte berättar om. Jag tycker att regeringen från början borde ha haft en mer öppen diskussion om fordonsindustrin i Sverige, eftersom den har stor potential. Det finns ett stort tekniskt kunnande och underleverantörer i Västsverige har stor kunskap om fordonsindustrin. Våra svenska företag arbetar med att reducera utsläpp med nya bränslen och vi ligger långt fram i säkerhetsutvecklingen, så det finns mycket goda förutsättningar för Saab. Men problemet är att regeringen inte har varit särkilt aktiv i de här frågorna.
 
Therese Johansson