– Det skedde ett stort skifte under 1980-talet, inte bara i Sverige utan internationellt. Socialdemokratin i Europa hade under hela efterkrigstiden byggt upp den moderna välfärdsstaten, men under 80-talet växte det fram en nyfikenhet för alternativ, det vill säga nyliberalismen med Thatcher och Reagan, säger Lars Engqvist.
– Det skapade en sorts lust hos många att pröva det oprövade, och det var grunden för det stora skiftet på 80-talet som präglat utvecklingen sedan dess.
 
Efter finanskrisen 2008 har dock världen fått se stora tillkortakommanden.
– Jag tror att vi inom de närmaste åren kommer stå inför ännu ett stort skifte, där man söker efter politiska krafter som är villiga och har förmågan att balansera marknaden. Där kan en framtidsinriktad socialdemokrati spela en stor roll och det är det som vi ska försöka formulera ett program för, att återskapa kraften i demokratin.
 
Har ni kommit igång än då?
– Vi har haft ett första sammanträde där vi har diskuterat upplägget av jobbet, men det egentliga arbetet kommer inte igång förrän efter årsskiftet.
 
Hur ser planen ut?
– I november nästa år ska vi presentera ett förslag med partiprogram. Redan nu kommer vi att bjuda in hela partiet, enskilda medlemmar och organisationer till en diskussion om de förändringar som skett i samhället sedan den senaste programkommissionen för tio år sedan, om hur världen och samhället förändrats och vad det betyder för socialdemokratin.
 
Utgångspunkt för diskussionerna är den rapport som kriskommissionen lade fram efter valet.
– I steg två ska vi diskutera vilka fyra eller fem områden som Socialdemokraterna ska prioritera i sin framtida politik, och med det som utgångspunkt ska vi skriva det nya programmet.
 
Kommissionen består av ordförande Håkan Juholt, Annelie Hultén, Pär Nuder, Thomas Östros, Wanja Lundby-Wedin, Peter Persson, Marie-Louise Rönnmark, Morgan Johansson och Berit Högmark.
– Sedan är jag och Marika Lindgren Åsbrink sekreterare i kommissionen. Vi ska nu se till att engagera folk utifrån, som ska bidra med kunskap och idéer, för att skapa en vettig analys.
 
Uppdraget är på heltid.
 
Var ska du sitta, rent fysiskt?
– Jag kommer arbeta i Stockholm. Vi har ett arbetsrum på Sveavägen 68. Vi kommer också öppna en egen hemsida och debattforum.
 
Ardalan Samimi