KD-ledamoten Lars Adaktusson lämnar sin plats i riksdagen.

På Facebook berättar Lars Adaktusson att han inte kandiderar till riksdagen 2022.

”Efter en hel del funderande har jag bestämt mig för att lämna riksdagen i samband med nästa års val. Vad som arbetsmässigt följer därefter vet jag inte idag, vad jag vet är att yrkesmässiga spårbyten inte sällan leder till spännande uppgifter och nya möjligheter”, skriver han.

Dock kommer Lars Adaktusson, som varit både tv-ankare och pr-konsult på Kreab, att aktivera sig även i fortsättningen:

”Jag kommer även fortsättningsvis att vara engagerad och bilda opinion – dock inte i rollen som riksdagsledamot”, skriver han på Facebook.