Det berättar han på DN Debatt. Det har tidigare spekulerats i att han skulle ställa upp för Kristdemokraterna. Denna gång bekräftar han.

"Sedan några år tillbaka känner jag en växande önskan att få arbeta för idéer som inte sällan hamnar i skuggan av den dagsaktuella debatten. Det handlar om alla människors okränkbara värde, om frihet och demokrati och om ansvaret för den fattiga delen av världen. Men det handlar också om att bekämpa antisemitism och alla former av rasism, om att påtala brott mot mänskliga rättigheter och underlätta för företagande och handel", skriver Lars Adaktusson.

Han förklarar också varför han är just kristdemokrat:

"Som politisk rörelse är kristdemokratin unik. Inte enbart beroende på dess starka ställning i Europa och världen, utan framför allt därför att den förenar tron på individen med insikten om att den viktigaste byggstenen i ett gott samhälle är de små nära gemenskaperna – familjen och det civila samhället".

Lars Adaktusson jobbar i dag som frilansjournalist bland annat åt Handelsbankens tv-kanal.