Kantar Sifo är klar med årets mätning av anseende för svenska lärosäten. Det står klart att Chalmers utmanas på allvar om förstaplatsen och att Karolinska är på väg upp från botten.

Undersökningen genomfördes 8-24 juli 2020 via 4 886 intervjuer och är alltså gjord under corona-perioden. De som har lämnat omdömen har haft kännedom om respektive lärosäte.

I topp ligger fortsatt Chalmers i Göteborg som dock tappar en punkt till 88 samtidigt som KTH i Stockholm ökar 2 punkter till 85. Därmed går KTH om Lund som tappade från 85 till 82.

En majoritet av lärosätena tappar i anseende. Ett undantag är Karolinska som ökar från 45 till 57. Linnéuniversitetet ökar med 4 punkter till 54.

I botten ligger Södertörn som tappar i anseende från 26 till 23.