Kristdemokraterna vill att klassikerna ska väljas av Svenska akademin tillsammans med professionella. Åsa Fahlén är kritisk:


– Jag tycker att det är att detaljstyra på ett sätt som inte gynnar skolan. Lärare har utbildning och kunskaper som innebär att de kan ansvara själva för vilken litteratur som ska ingå i utbildningen. Den här formen av detaljstyrning gör läraryrket mindre attraktivt.
 
Men är det inte bra att vi har gemensam litteratur att diskutera och samlas kring?
– De styrdokument som finns för skolan behandlar demokratiska värderingar och förståelse för olika samhällen. Då ska man lita på att lärarna väljer de böcker som behövs för att målen ska uppnås. Det kan professionella lärare avgöra.