Fackförbundet Lärarnas Riksförbund tajmar en egen undersökning om medlemmarnas arbetsvillkor med skolstarten.  Undersökningen gäller gymnasielärare och ska bli ”droppen som urholkar stenen”, berättar förbundets seniora kommunikationsrådgivare Zoran Alagic.

Undersökningen skickades till 1 500 av medlemmarna och fullföljdes av 911. Lärarnas Riksförbund kallar undersökningen: Gymnasielärarna som inte får sova.

”Vi tyckte det var en bra tajming att gå ut med undersökningen i skolstartsveckan”, förklarar Zoran Alagic, senior kommunikationsrådgivare på Lärarnas Riksförbund, via mejl och lägger till:

”Lärarnas Riksförbund är lärarnära. Vi arbetar med de frågor som ligger våra medlemmar nära. Verkliga problem med arbetsmiljö och arbetsförhållanden.”

Vad vill ni uppnå med undersökningen?
– Droppen urholkar stenen. Egentligen ger rapporten en väl känd bild av verkligheten. Lärarnas arbetsbelastning har varit en fråga länge. Risken dock att det blir ännu större effekter i tider av ökande lärarbrist.

Undersökningen är en del av mediestrategin:

”Vi arbetar brett och kontinuerligt med vårt påverkansarbete. Mediestrategin ser ut som så att vi går ut brett i ett rikstäckande media, TV4 för att få ut rapporten nationellt. Information om rapporten skickas också ut genom pressmeddelande och TT och Ekot lyfter upp den.”

Lärarnas Riksförbund ska också får fart på det lokala påverkansarbetet.

”Nu pågår ett lokalt arbete för journalister runtom i landet som vill ha tag i våra lokala företrädare som berättar om detta.”

Det är inte tal om att jobba med reklamkampanjer, som kollegan Lärarförbundet har inlett hösten med:

”Vi bedriver inte kampanjer i köpta utrymmen, utan litar på att de verkliga problem som vi lyfter fram ska få intresse och uppmärksamhet, både från makthavare och politiker samt från lärare och vara rekryterande så att vi ska få nya medlemmar och fortsätta att växa”.

Undersökningen ställer en rad frågor om gymnasielärarnas arbetsbelastning och kommer fram till saker som:

* 77 procent anser att arbetsbelastningen är tung, 21 procent lagom.

* 30 procent upplever att deras undervisningstid har ökat det senaste året.

* 51 procent anser att eleverna får tillräckligt många timmar undervisning, 42 procent för få.

* Lärarnas Riksförbund tycker att det är ”självklart” att lärarna ska få sjukskriva sig, men i undersökningen anger 3 procent att de ”alltid” gör det.   77 procent anger att de har gått till arbetet fast de borde ha sjukskrivit sig.  73 procent angav som skäl att arbetsbördan hade blivit för tung om de sjukskrev sig.  48 procent ville inte svika sina elever.

*  12 procent angav att de tre senaste åren varit sjukskrivna på grund av stress längre än en vecka. 70 procent angav att de inte hade sjukskrivit sig på grund av stress. Av de som hade sjukskrivit sig angav 69 procent att anledningen var ”hög administrativ arbetsbelastning” och 47 procent ”för mycket undervisning”.

* På frågan ”Händer det att din arbetssituation påverkar din sömn negativt?” svarade 28 procent ”ofta” och 47 procent ”ibland”.