Lärarnas Riksförbund stuvar om och skaffar ett nytt verksamhetsområde, som en ny kommunikationschef från arbetsgivarsidan. Allt för att möta offensiven från konkurrenten Lärarförbundet, som lägger tiotals miljoner på kommunikation  under året.

Lärarnas Riksförbunds nuvarande kommunikationschef tillika förbundssekreterare Helena Linge ska starta det nya området ”Facklig styrka”.  Syftet är att stärka förutsättningarna för ombuden med stöd och verktyg.
Ny kommunikationschef från februari blir Johan Forsberg, som värvas från en roll som marknads och kommunikationschef IT&Telekomföretagen inom Almega, där han arbetar som kommunikations- och marknadschef. Johan tillträder sin nya tjänst i mitten av februari.

Omorganisationen är ett sätt att möta konkurrenten Lärarförbundets offensiv och försöka att bli det enda förbundet för lärarna.   Samtidigt förhandlar de två förbunden om ett eventuellt samgående.

”Genom omorganisationen kraftsamlar vi för att kunna fokusera ordentligt på den fackliga styrkan och att bygga förbundet starkt”, kommenterar Lärarnas Riksförbunds kanslichef Andreas Mörck.

Strategin går ut på att jobba med ”medlemsnära kommunikation”, som  Lärarnas Riksförbund ska ha fått att fungera i värvningen av medlemmar.