Lärarförbundet anser att skolpengen ”möjliggör för fristående skolor och förskolor att gå med stor vinst, samtidigt som urholkar resurserna för skolor och förskolor som inte systematiskt strävar efter vinstmaximering”.
 
Lärarförbundet har bland annat jämfört klasstorlekar och kommit fram till att friskolorna kan öka marginalen genom att öka antalet elever per lärare vilket kan innebära elevkostnaden i de kommunala skolor som tappar till friskolor ökar. Detta innebär att skolpengen kanske måste höjas vilket ytterligare gynnar friskolorna.
 
”Det är hög tid att slopa skolpengssystemet och ersätta det med ett system baserat på de faktiska kostnaderna”, skriver  Johanna Jaara Åstrand på DN Debatt.