Inför diskussionerna om en fusion med konkurrenten Lärarnas Riksförbund, går Lärarförbundet ut med statistik om medlemsutvecklingen.

Under fick Lärarförbundet in över 2 000 nya yrkesaktiva medlemmar. Förbundet anser att det är en ” kraftig ökning jämfört med samma period förra året”. Lärarförbundet ska nu ha över 232 000 medlemmar. Förbundet tycker sig också en trend med färre medlemmar som lämnar förbundet.

”Dels fattade vi beslut på vår kongress 2018 om att bara ansluta behöriga lärare och bli ett professionsförbund samtidigt som vi sänkte medlemsavgiften. Dels har vi en tydlig närvaro på arbetsplatserna och det bästa medlemserbjudandet. Det attraherar nya medlemmar”, kommenterar Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.