Lärarförbundet är en av de första aktörerna som öppet kräver att bli prioriterade vad gäller tilldelnng av covid 19-vaccin.

”Folkhälsomyndigheten har presenterat de prioriterade grupper som först ska erbjudas vaccination när ett vaccin mot Covid-19 finns tillgängligt. Lärarförbundet vill nu peka på vikten av att lärare ska prioriteras så tidigt som det är möjligt. Lärare har en samhällsbärande roll och ska de förväntas fortsätta sitt arbete på plats i skolorna under pandemin är det en förutsättning att vaccinet tillgängliggörs för dem så tidigt som möjligt”, skriver Lärarförbundet i ett utskick.

”Riskgrupper går givetvis först, men därefter måste vård och skola prioriteras. Det borde vara en självklarhet för Sverige nu när vi haft skolorna öppna i så stor utsträckning”, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.