Lärarförbundets kongress säger ja till en fusion med konkurrenten Lärarnas Riksförbund. Men det behövs två för att dansa tango och motparten har lite hemarbete att göra först.

Lärarförbundet antog ett förslag om samgående med Lärarnas Riksförbund efter en utredning som ”visade att splittringen mellan förbunden försvagat lärarkåren och gjort att arbetsgivare och politiker kunnat spelat ut förbunden mot varandra, samtidigt som medlemsavgifterna har varit onödigt höga”.

”Tillsammans ska vi arbeta för minskad arbetsbelastning, högre löner och ett statligt huvudansvar för skolan”, kommenterar Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

I måndags fattade Lärarnas Riksförbund under sin extrakongress beslut om att utreda förbundets framtida organisation. Stötestenar i samgåendet är bland annat vilken central organisation det fusionerade förbundet ska ingå i, TCO som Lärarförbundet eller Saco som Lärarnas Riksförbund.
Lärarnas Riksförbund betonade också medlemmarnas akademiska tillhörighet och vikten av legitimerade och utbildade medlemmar.