– Vi är väldigt glada över det här, det är mycket välkommet. Vi har under lång tid sett hur elevernas resultat försämrats och vi har tryckt på för en satsning på matematiken, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.
 
Totalt satsar regeringen 2,6 miljarder kronor på att förbättra matematikundervisningen.
 
Av dessa pengar ska 1,3 miljoner gå till fortbildning av lärarna under åren 2012-2015. Resten går till att utöka grundskolans matematiktimmar med 120 timmar, från höstterminen 2013, samt en särskild satsning för lågstadieelever.
– Det här är första steget, nu väntar vi på höjda lärarlöner, som man lovade under Almedalen 2010, säger Eva-Lis Sirén.
 
Eva-Lis Sirén är dock kritisk till att utbildningsminister Jan Björklund (fp) under presskonferensen tidigare i dag förespråkade mer av så kallad ”katederundervisning” i helklass, till skillnad från självstudier.
– En minister ska inte gå in och tala om för lärarna hur de ska bedriva undervisningen, säger hon.
 
Ardalan Samimi