Överenskommelsen har funnits sedan 2010 men kraven för att få ersättningar har skärpts, anser Socialstyrelsen. Grundkravet är att det ska finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en aktuell handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg om de mest sjuka äldre för 2013.
Beräkningarna på hur stora prestationsersättningar kommuner och landsting får bygger på data från Svenska palliativregistret, Senior alert, Svenska Demensregistret och Svenskt register för beteende och psykotiska symtom vid demenssjukdom.
Stockholms läns landsting får mest pengar, runt 50 miljoner, Västra Götaland får cirka 47 miljoner. Minst pengar får Gotlands läns landsting med cirka 2,5 miljoner kronor.
 
Närt det gäller kommuner får Stockholm 46 miljoner, Göteborg 18 miljoner och minst får Arjeplog 116 000 kronor.
Per invånare får Gävleborg mest 259 kronor per person äldre än 65. Norrbotten får minst 93 kronor.  Snittet bland landstingen är 153 kronor per invånare äldre än 65 år.