Den 1 januari 2019 blir de sista sju landstingen regioner. Därmed upphör begreppet ”landsting”. Dock lever det kvar juridiskt ytterligare en tid. Det berättar SKL i ett pressmeddelande.

Begreppet ”landsting” kommer att finnas kvar tills alla lagar har uppdaterats. Den tillträdande regeringen kommer att behöva  hantera 306 förslag till författningsförändringar på grund av bytet av ”landsting” till ”region”. Detta bör, enligt SKL, komma på plats enast den 1 janauri 2020 om ”region” ska kunna användas på valsedlarna år 2022.