Det är STs kommunikationschef Anna Fairbrass som har tagit kliver från ST till Hyresgästföreningen.

”Jag blev kontaktad om rollen och tyckte det lät som ett väldigt spännande uppdrag utifrån var Hyresgästföreningen befinner sig och vad man vill åstadkomma. För mig var det extra intressant eftersom det ligger ett stort fokus på att utveckla opinions- och påverkansarbetet i regionen”, berättar hon via mejl.

Vad ska du åstadkomma?
En del av uppdraget handlar om att utveckla opinions- och påverkansarbetet så att vi blir en starkare kraft för hyresgästernas villkor här i Stockholmsregionen. Men också att se över hur vi kan få ännu effektivare samarbeten internt, bli vassare i vårt mål- och uppföljningsarbete och hur vi kan stärka våra förtroendevalda genom att bland annat utveckla våra bildningsinsatser och andra typer av stöd”.

Kan man säga att du lämnar kommunikationsskrået nu?
”Jag ser det inte som att jag lämnar kommunikationsskrået, däremot breddar jag min repertoar. För mig är kommunikation en grundläggande och verksamhetskritisk nyckel, som kommer bäst till sin rätt när den används strategiskt tillsammans med de andra verksamheterna. Särskilt i en organisation som Hyresgästföreningen, där en stor del av vårt uppdrag faktiskt handlar om att driva på och förändra opinionen. Men också att locka och bibehålla medlemmar så att vi kan vara en fortsatt stark röst och förhandlingskraft. Och där tänker jag att min bakgrund och erfarenhet kommer väl till pass”, berättar Anna Fairbrass.

Vad får du för lön?
En rimlig lön, utifrån uppdraget”.