Swedbank tappar sin chef för public affairs och general för Almedalsveckan.

Det är Josefine Uppling som lämnar Swedbank efter 4,5 år. Den 1 september ska hon ta en ny roll som kommunikations- och hållbarhetschef på investmentbolaget Ratos.

”Jag blev kontaktad av en rekryteringsfirma och sedan inleddes en dialog. Efter flera samtal med vd, möte med styrelseordförande och övriga i ledningsgruppen kändes det mer och mer intressant. Sammantaget är det en mix av smarta människor, bra värderingar och mycket kul på gång i bolagsgruppen som tilltalar mig”, berättar Josefin Uppling via mejl.

Vad ska du uträtta?
”Jag ser fram emot att lära mig mycket nytt, det är ju både delvis en ny bransch och ett bredare ansvarsområde i och med att hållbarhetsfrågorna också ingår”, berättar Josefin Uppling, och fortsätter:

”Jag hoppas kunna bidra till ökat intresse och synlighet för allt fantastiskt jobb som sker i portföljbolagen samt kommunicera kring Ratos spännande förvärvsagenda. I portföljbolagen finns bland annat Speed Group som är ett oerhört driftigt logistikföretag som nu gör en resa på hållbarhetsområdet. Det är den typen av företag man kanske inte hör talas om så mycket, men de är Borås största privata arbetsgivare och har tillsammans med andra liknande bolag bidragit i allra högsta grad till att Sveriges ekonomi ser så pass okej ut som den gör trots global pandemi.

Josefin Uppling har redan planer för Ratos hållbarhetskommunikation.

”När Ratosbolagen utvecklas och skapar värde är det också positivt för samhället stort, det hoppas jag att fler ska få upp ögonen för. Att det finns lönsamma företag i Sverige är en förutsättning för välfärd och utveckling, det kan man inte påminna för ofta om i det offentliga samtalet. Dessutom tror jag personligen att många lösningar på morgondagens problem, inte minst på hållbarhetsområdet, finns i ny teknik och innovation. I det hänseendet är Ratosbolagen också jätteintressanta. Sedan ingår såklart det dagliga arbetet, intern som extern kommunikation, kommunicera kring kvartalsrapporter, samhällsrelationer och så vidare. En viktig del i mitt uppdrag blir att arbeta för att stärka den interna stoltheten och utveckla synergierna som finns för portföljbolagen i och med att de ingår i Ratosfamiljen. Jag tycker att det är roligt att det är en så bred roll, strategisk med mycket hands on jobb.

Vad får du för lön?
”Det är mellan mig och Ratos”.