Lallerstedts och Linus Forsberg, vd för bolaget bakom Gondolen, anordnar ett rundabordsssamtal för att skapa diskussion om framtidens besöksnäring, livsmedel, trender och rekryteringsbehov. Samtalet kommer att hållas den 2 juli mellan klockan 11-12.30 i en privat trädgård på Gotland.

Vilka kommer att delta i samtalet?
– Vi vet inte det ännu. Inbjudan och listan av deltagare kommer att gå ut under veckan. Vi hoppas på att det blir 10-12 personer som kommer att vara med, säger Alla Lallerstedt.

Vad är syftet med eventet?
– Vi vill belysa problematiken med att Sveriges växande besöksnäring saknar arbetskraft. De senaste åren har den växt med 7 procent, bara restaurangnäringen har ökat med 4 procent under det senaste kvartalet. Matlandet Sverige är stort både nationellt och internationellt. I de stora restaurangtävlingarna ligger vi i topp tre internationellt. Trotts detta finns det ett stort underskott på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten bland unga är stor. Vi vill därför diskutera hur vi kan göra det mer attraktivt att jobba inom branschen. Det kommer att pratas om andra saker med, men det ligger ett stort fokus på att kommunicera just det här problemet.  

Är inte det en fråga för branschföreningarna?
– Jo, vi är med i Visita. Men de kan inte driva den här frågan helt själva. Alla måste hjälpa till för att höja statusen att jobba inom branschen, särskilt företagarna.

Vad ni för budget för aktiviteten i Almedalen?
– Det är inte helt klart.