Den 15 maj 2023 börjar Tobias Lundin Gerdås som ansvarig för policy och regeringskontakter på Roche. Tidigare har han jobbat som opinionsbildningsansvarig på LO, politisk sakkunnig åt S-ministrarna Stefan Löfven, Aida Hadzialic och Ardalan Shekarabi samt som statssekreterare hos Lena Hallengren.

Hur gick det till när du fick jobbet?
”En skicklig rekryteringsfirma kontaktade mig. Därefter hade jag flera möten med teamet på Roche. De imponerade på mig med sin energi och sina ambitioner”, berättar Tobias Lundin Gerdås via Messenger.

Vad ska du uträtta?
”Försöka bidra med tankar och idéer kring hur Sverige som land ska kunna bli bättre på att ta tillvara de möjligheter som finns inom Life science. Läkemedelsindustrin står för det största exportvärdet av alla branscher i vårt land. Samtidigt finns det många möjligheter att ta nya kliv. Bara regelverken och förutsättningarna är rätt. Life science är väl sannolikt den sektor där förutsättningarna för stora mänskliga kliv är som störst det kommande decenniet”, berättar Tobias Lundin Gerdås, och utvecklar:

”Det finns oerhörda möjligheter i att både skapa en mer jämlik vård i Sverige samtidigt som vi skapar ytterligare värden inom industrin”.

Vad får du för lön?
”Det är en fråga mellan mig och Roche såklart, men lönen syns som för alla andra på deklarationen. Jag är glad att få fortsätta bidra till det gemensamma”.