Sveriges Läkarförbund växte snabbast av fackförbunden som ingår i Saco. Men Sveriges Ingenjörer är ännu det största förbundet inom Saco.

Sveriges Ingenjörer växte med 1,9 procent till 151 480 medlemmar. Näst störst förbund är Lärarnas Riksförbund som ökade med 0,8 procent till 91 184 medlemmar. Sveriges Ingenjörer kommer dock att få en match när Jusek och Civilekonomerna går samman, som planerat. Med dagens medlemstal skull de nå 132 000 medlemmar.

Det är främst de mindre förbunden inom Saco som tappar medlemmar, exempelvis Reservofficerarna, Kyrkans Akademikerförbund och Sjöbefälsföreningen.

Totalt ökar Saco med 0,9 procent till 698 571 medlemmar.

Sacos medlemssiffror för 2018
Akademikerförbundet SSR  72 520  1,3%

Civilekonomerna  42 799  −0,7%

DIK  19 818  −2,5%

Fysioterapeuterna  12 660  −0,4%

Jusek  89 144  1,7%

Kyrkans Akademikerförbund  4 647  −7,0%

Lärarnas Riksförbund  91 184  0,8%

Naturvetarna  32 916  0,6%

Officersförbundet  19 114  0,2%

Reservofficerarna  1 982  −14,6%

Saco-förbundet Trafik & Järnväg  3 730  −0,6%

Sjöbefälsföreningen  5 473  −3,2%

SRAT  15 030  0,6%

Sveriges Arbetsterapeuter  9 897  −1,1%

Sveriges Arkitekter  13 654  1,7%

Sveriges Farmaceuter  7 016  2,1%

Sveriges Ingenjörer  151 480  1,9%

Sveriges läkarförbund  54 869  2,8%

Sveriges Psykologförbund  11 624  0,7%

Sveriges Skolledarförbund  7 244  0,4%

Sveriges Tandläkarförbund  7 348  −2,0%

Sveriges universitetslärare och forskare  21 009  1,0%

Sveriges Veterinärförbund  3 413  −0,4%