Läkarförbundet hr tagit fram en undersökning som visar att förtroendet för regeringens sätt att styra vården är lågt.

Undersökningen är utförd av Novus och bygger på 4 483 intervjuer. Den visar att:

* 24 procent anser att regeringen tar ett mycket stort/stort ansvar.
* 35 procent anser att regeringen tar ett mycket litet/litet ansvar.
* 64 procent anser att staten ska ha det övergripande ansvaret för vården.
* 24 procent anser att regionerna ska ha det övergripande ansvaret för vården.

Läkarförbundet vill bryta upp dagens modell där regeringar styr vården genom överenskommelser med intresse- och arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner.

”Nu behöver regeringen ta styrningen av vården på allvar. Det är stora skillnader över landet och människor är missnöjda. Tillgången till vård ska inte vara beroende av var i landet du bor. Regeringen kan inte lämna det här ansvaret till 21 olika regioner som uppenbarligen inte klarar av det. Eftersom vårdköerna ser olika ut i regionerna måste det finnas en statlig samordning så att patienten kan söka sig dit där kön till operation och behandling är kortast”, kommenterar Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.