Svenskt Näringsliv har i dag fått in svar från företagarpanel bland 2 144 medlemsföretag och läget för dem har förvärrats ”dramatiskt” sedan den förra enkäten från i tisdags. Därför föreslår Svenskt Näringsliv att regeringen vidtar ytterligare åtgärder.

enkäten visar
* 60 (28 i tisdags) procent bedömer risk för personalneddragningar om läget förvärras

* 24 procent (ny fråga) upplever likviditets- eller finansieringsproblem.

* 55 (29) procent har märkt störningar i orderingång/försäljning.

45 (28) procent upplever störningar i materialförsörjningen.

här är Svenskt Näringslivs nya förslag på åtgärder

* ett permitteringssystem inom ramen för korttidsarbete.

* möjligheten att minska kvarvarande arbetstid bör utökas och uppgå till 100 procent.

* statens andel av totala lönekostnaden bör motsvara minskningen av arbetstid.

* uppskjuten momsinbetalning.

* tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar, Försäkringskassan bör ansvara för sjukpenning de första 14 dagarna, även för en sjuk företagare.

* branschspecifika stödåtgärder.

* säkra varurörligheten inom EU.