En av pa-byrån The Labyrinths partners får ett tungt uppdrag i FN.

Det är den förra riksdagsledamoten Ulrika Karlsson (m), partner i Labyrinth och generalsekreterare i Womengage som av United Nations University Institute for Global Health har utsetts till expertrådgivare åt FN inom jämställdhet och hälsa.
Uppdraget i FN löper i ”över tre år” och går ut på att ”utforma en strategi för FNs samlade arbete kring jämställdhet och hälsa”, enligt information från The Labyrinth. Uppdraget ”handlar om att granska alla relevanta FN-organs arbete med investeringar, politik och program för hälsa”.

”Det är en unik möjlighet till att påverka FN vad gäller prioriteringar och framtida arbete. Jag vill framförallt fokusera på hur vi går från ord till handling när det gäller kvinnors och barns hälsa och rättigheter. Vi behöver dessutom granska hur FN, inklusive WHO, har hanterat den pågående pandemin och bidragit till framställningen av vaccin. Vilket är en förutsättning för att vi ska stå bättre rustade vid framtida pandemier”, kommenterar Ulrika Karlsson.