Lina Nordquist, riksdagsledamot från Uppsala, blir Liberalernas nya gruppledare. Hon ersätter Mats Persson som numera är utbildningsminister. Lina Nordqvist är sedan 2018 partiets sjukvårdspolitiska talesperson.
Louise Eklund, riksdagsledamot från Skåne, utses till vice gruppledare.

”Glastak behöver röjas undan. Skyddsnät ska stärkas. Tillsammans ska vi liberala ledamöter ge slit och hjärta för att vårt land ska vara friare när vi lämnar våra uppdrag, än när vi tillträdde. Det är ett fint förtroende att få leda det arbetet”,programförklarar Lina Nordquist.