Det är Arman Teimouri som går till Embracer Group som utvecklar dataspel. Embracer börsnoterades i december 2016. Arman Teimouri lyckades inte bli invald för Liberalerna för ytterligare en mandatperiod i riksdagsvalet 2022. Båda har huvudkontor i Karlstad.

Arman Teimouri berättar i sociala medier om sin nya anställning.

”Dataspelsbranschen är en framtidsbransch. Redan idag omsätter branschen närmare 30 miljarder i Sverige och är en viktig arbetsgivare. Embracer har bara på ett par år gått från ett par hundra anställda till 16 000 kollegor runt om i världen. Min roll handlar i nuläget främst om att stärka och öka förståelsen för branschen i allmänhet och Embracer i synnerhet”, kommenterar Arman Teimouri.