På tio år har kvinnliga företagare med utländsk bakgrund ökat antalet anställda i sina bolag med 165 procent. Och antalet företagsledare ökar snabbare än befolkningen. Det visar statistik från Tillväxtverket.

I Västernorrland ligger ökningen på 592 procent, i Gävleborg på 456 procent och i Västra Götaland är på 238 procent.

Antalet anställda i företag som leds av kvinnor har ökat med 79 procent, från 340 000 år 2006 till 608 000 personer år 2016.  Motsvarande ökning av antalet anställda i företag som leds av män ligger på 7 procent.

ökning av anställda 2006-2016
* kvinnor med utländsk bakgrund: 165 procent
* kvinnor med svensk bakgrund: 67 procent
* man med utländsk bakgrund: 45 procent
* man med svensk bakgrund: 3,1 procent

Tillväxtverket har med hjälp av SCB även kört fram statistik som visar att antalet företagsledare ökar snabbar än befolkningen. Antalet operativa företagsledare har vuxit från 435 000 till 535 000 från 2006 till 2016. Det är en ökning med 23 procent, jämfört med befolkningen som under samma period ökade med 10 procent. Tillväxtverket tror att ökningen beror på att fler driver ensam- eller småföretag.