Det är på DN Debatt som Sveriges Kvinnolobbys ordförande Clara Berglund skriver att Sverige behöver en ny myndighet.
 
Sedan Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetslagen skrotades 2009 av den förra regeringen som istället bildade Diskrimineringsombudsmannen har ”det förändringsinriktade, strukturella jämställdhetsarbetet” fåtts tå tillbaka och jämställdheten försvagats.
 
Clara Berglund anser att den rödgröna feministiska regeringen bör inrätta en myndighet med det specifika ansvaret för jämställdhet.
 
”Också barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér har uttryckt att hon vill se en myndighet med ett specifikt ansvar för jämställdhetsfrågor. Att inrätta en myndighet skulle vara ett utmärkt sätt för henne och den feministiska regeringen att göra ett fotavtryck i Sveriges jämställdhetspolitiska historia”, skriver Clara Berglund.