Möjligheterna för världens kvinnorättsförsvarare att påverka ”har minskat drastiskt”, enligt kartläggningar från kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna. Orsakerna är minskat bistånd och demokratiskt utrymme vilket enligt organisationen leder till ”att rättigheter som många tar för givet är i farozonen”.

Kvinna till Kvinnas kartläggning, bygger bland annat bygger på intervjuer med över 300 kvinnorättskämpar världen över, varav nästan hälften anser att deras påverkansmöjligheter har försämrats de senaste åren till följd av inskränkt demokrati.

”Den här negativa utvecklingen måste synliggöras. Att kvinnorättskämpar får allt svårare att göra sina röster hörda, samtidigt som kvinnors rättigheter rullas tillbaka, utgör en giftig kombination och en tydlig varningsklocka som kräver handling”, kommenterar Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

Kvinna till Kvinna är ute och kör kampanjen ”Med dig kan kampen leva vidare”  fram till 15 mars.

Kooperativa Förbundet, KF lyfter fram Svensk Kooperations årliga jämställdhetsgranskning som visar att 23 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, jämfört med 12 procent hos börsbolagen. Andelen kvinnor har dock minskat med fyra procentenheter för de kooperativa företagen och en procentenhet för börsbolagen jämfört med föregående år. KF passar på att berätta att fyra av fem vdar i dotterbolagen är kvinnor: Marie Nygren, Coop Sverige, Helena Liljedahl, KF Fastigheter, Kadi Upmark, Vår Gård Saltsjöbaden och Unn Edberg, Vi Media.

 

Vårdförbundet lyfter fram vilka ”viktiga segrar” förbundet kämpat hem för medlemmarna. De ”viktiga segrarna” är:

* Nya regeringen satsar på kompetensförsörjning till kvinnodominerad sektor.

* Höjda avsättningar till tjänstepensioner i kvinnodominerad sektor.

* Skärpta regler för 11 timmars dygnsvila i kvinnodominerad sektor

* Regeringssatsningar på förlossningsvård och kvinnohälsa.

 

Sedan 2008 korar Expressen Årets kvinna på internationella kvinnodagen 8 mars. Priset går år 2023 till komikern och medieprofilen Johanna Nordström.

 

Fackförbundet IF Metall håller frukostseminarium på temat:  ”Vi tar itu med machokulturen”.

Marco Vega från MÄN berättar hur man kan arbeta praktiskt på arbetsplatsen. Vladimir Jankovic berättar om arbetet som sker på SKF i Göteborg och från företaget ger Angelica Lindström sin syn på vilka effekter klubbens arbete har haft. Moderator är Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.
Seminariet sänds även digitalt i efterhand.

 

Jina Zachrisson, managing director på Goldman Sachs i Sverige släpper boken Maktskifte? – Jämställdhet enligt kvinnliga näringslivseliten (Ekström & Garay). I boken reflekterar hon kring ”vad hon tror att bristen på kvinnliga makthavare i Sverige egentligen beror på” och har intervjuat närmare 50 kvinnor på toppositioner inom det svenska näringslivet, bland annat Hélène Barnekow, tidigare vd Microsoft, Helena Helmersson, vd H&M-Gruppen, Kristina Willgård, tidigare vd AddLife, styrelseproffset Sarah McPhee, riskkapitalisten Susanne Najafi och Kerstin Hessius, tidigare vd AP Fonden 3.

 

Veckans onsdagsmanifestation mot Rysslands krigsbrott mot Ukraina hålls sedvanligt 12.30 på Fria Ukrainas Plats, invid den ryska ambassaden i Stockholm, dagen i ära är temat ”Kvinnors utsatthet i krig”.

talare är

Lisa Bjurwald, journalist och författare till boken ”Slava Ukraini! – Kvinnors motstånd under Rysslands krig.

Annika Strandhäll, riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor.

Alexandra Anstrell, riksdagsledamot, försvarsutskottet (m), ordf i Sv Lottakåren, ledamot i Operation kvinnofrid i Stockholm.

Susannah Sjöberg, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Britta Lejon, ordförande, Fackförbundet ST.

Alina Bezboroda, ukrainsk sångerska på flykt i Sverige.

LO lyfter fram nya siffror på faktisk månadslön som visar att kvinnor i arbetaryrken har en genomsnittlig faktisk månadslön på 23 206 kr. Med heltid som norm skulle kvinnor i arbetaryrken få ”nära 5 100 kronor” mer att klara sig på i månaden, anser LO.

”Med heltid som norm skulle kvinnor i arbetaryrken få nästan tre månadslöner mer på ett år, 61 128 kronor”, kommenterar Susanna Gideonsson, ordförande för LO.

 

För nionde året släpper undersökningsföretaget Insight Intelligence, i år tillsammans med Tietoevry, Bredband2 och Foxway, sin undersökning om unga kvinnor och tech-branschen, baserad på svar från 1 000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år.

Undersökningen visar:

* andelen unga kvinnor som arbetar med it/tech idag ligger på 7 procent.
* 26 procent anger ett ökat intresse för att jobba med tech.
* sju av tio kan tänka sig att arbeta med något tech-relaterat yrke, medan sex av tio att de inte ser det som lockande att arbeta inom tech-branschen generellt.
* en majoritet ser tech-branschen som ’svår’ och ägrabbig* och 49 procent  tror att branschen behöver bli mer inkluderande om fler kvinnor ska lockas dit.
* Knappt en av tio har en kvinnlig förebild inom it/tech.

”Under de nio år som vi genomfört dessa undersökningar syns fortfarande stora utmaningar för tech-branschen när det kommer till att attrahera unga kvinnor. Intresset för de yrken som finns inom tech är stort, men uppfattningen av branschen som helhet avskräcker”, kommenterar Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence.

Fackförbundet Vision lyfter resultat om sexuella trakasserier i arbetslivet från en arbetsmiljöundersökning från 2022 där totalt 9 959 medlemmar ingår. Ungefär var sjunde kvinna mellan 20 och 29 uppger att de under det senaste året blivit trakasserade av någon som inte är en kollega. Drygt var tionde socialsekreterare uppger att de har blivit utsatta.
Andelen som blivit utsatta är ”klart högre” på privata välfärdsföretag.
Vision anser att lösningen ligger i att teckna lokala kollektivavtal där insatser mot sexuella trakasserier regleras.

”Välfärden behöver anställa ungefär en halv miljon medarbetare de kommande tio åren. Det kräver attraktiva arbetsplatser som är fria från sexuella trakasserier”, kommenterar Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

 

Klimatklubben utser för första gången Sveriges 52 främsta klimatkvinnor med hjälp av en jury bestående av Hanna Berheim Brudin, kommunikationschef Naturskyddsföreningen, Gustav Martner, head of creative, Greenpeace, Nina Rung, föreläsare och grundare av Huskurage, Gurgîn Bakircioglu, föreläsare och programledare samt Beatrice Rindevall, omvärldsanalytiker och skribent Supermiljöbloggen.

På listan återfinns bland andra politikern Gudrun Schyman, Sara Wimmercranz från SVTs Draknästet, Houdinis vd Eva Karlsson, armbryterskan Heidi Andersson, forskarna Maria Wolrath Söderberg och Elin Röös, journalisterna Lisa Röstberg och Alexandra Urisman Otto, artisterna Sofia Jannok och Marit Bergman, kocken Zeina Mourtada, influeraren Therése Lindgren samt aktivisten Greta Thunberg.

 

KFUM berättar om sina insatser för att få unga kvinnor att våga prova på kampsport, bland annat genom att starta klasser som leds av kvinnliga instruktörer för endast tjejer.

”Vi ville inspirera fler tjejer och även andra kampsportsföreningar att introducera kampsporten på ett nytt sätt”, kommenterar Eric Svensson, verksamhetschef på KFUM Malmö.

Förr hade KFUM Malmös en styrelse med enbart män, idag är styrelsen jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Det har, enligt KFUM,  resulterat i att fler kvinnor söker sig till föreningslivet och vår KFUMs verksamhet.

 

Artikeln uppdateras löpande, skicka info till red@dagensopinion.se