New Normal minskade omsättningen med 36 procent till 25,7 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 5,9 procent till 15,1 miljoner kronor. Personalkostnaden minskade med 3,6 procent till 12,3 miljoner kronor, samtidigt som personalstyrkan ökade från 15 till 16,5 snittanställda. Rörelseresultatet föll från en vinst på 447 000 till en förlust på -328 000 kronor. Ägarna anger sviter efter pandemin som en av förklaringarna till de dalande siffrorna som en orsak. Den andra orsaken är att storkunden Fonus lämnade byrån.

Ägarna tog ändå ut 650 000 kronor av vinstmedlen.