För drygt ett år sedan begärde språkröret och ledamoten Gustav Fridolin (mp) och ledamoten Peter Rådberg (mp) en granskning av regeringens agerande i det så kallade projektet Simoom. Bakgrunden var Ekots granskning om en svensk vapenfabrik, som regeringen/regeringskansliet ska ha gett Försvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att bygga. FOI ska ha bildat bolaget Swedish Technology and Innovation för att genomföra projektet. Även konsultbolaget Grontmij ska ha deltagit i projektet.
 
De två miljöpartisterna vill ha granskat vilken information regeringen ska ha haft om projektet och vilka beslut regeringen ska ha tagit. Detta är särskilt viktigt, anser de, då "företrädare för regeringen – däribland vice statsministern ­offentligt sagt sig vara ovetandes om projektet". Regeringen ska också ha förmått Inspektionen för strategiska produkter att var med på affärsmöten med Saudiarabien, trots att myndigheten har i uppdrag att se till att vapenaffärer följer svensk lag.
 
De två miljöpartisterna skjuter främst in sig på den dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors (m) och hur han har agerat och om "regeringens agerande i övrigt varit förenlig med gällande rätt och Sveriges folkrättsliga åtaganden".
 
På torsdag inleds de slutna utfrågningarna då Dick Sträng, tidigare FOI, hörs. En vecka senare utfrågas Madelene Sandström, tidigare FOI och Jan-Olof Lind, FOI. Tisdagen påföljande vecka hörs Stefan Kristiansson, tidigare enheten för underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST), Andreas Ekman Duse, tidigare ISP och Cecilia Looström, tidigare Försvarsdepartementet.
 
Att det rör sig om ett komplicerat och känsligt ärende framgår av att KU inleder processen två veckor innan normalsäsongen för utfrågningar som brukar ligga i april.
 
– Det är för att hinna med helt enkelt, säger Peder Nielsen, biträdande kanslichef för KU.
 
Han berättar att processen redan är i gång med "skriftväxling", men nu tar utfrågningarna vid.
 
Det är ännu inte bestämt vilka fler som kommer att utfrågas, även om det inte saknas tänkbara personer, som handelsminister Ewa Björling (m) och hennes dåvarande statssekreterare Gunnar Wieslander, som i dag är statssekreterare på statsrådsberedningen och något av statsminister Fredrik Reinfeldts närmaste tjänstemän. Sten Tolgfors hamnar självklart i skottgluggen, men Peder Nielsen, påpekar att inga beslut om ytterligare utfrågningar är fattade.
– Innan det finns beslut på det får man vänta ytterligare någon vecka. I så fall sker utfrågningarna under april. Det sista datumet för utfrågningar är 2 maj. Troligen kommer Fredrik Reinfeldt att utfrågas den dagen om ett urval av ärenden varav Saudi-frågan skulle kunna vara ett.
Den normala processen är att KU sedan gör klart ett granskningsbetänkande till månadsskiftet maj-juni och som presenteras under de första två veckorna i juni.

 

Peder Nielsen berättar att även den förra regeringen ska utfrågas om det ramavtal som träffades mellan Sverige och Saudiarabien år 2005.