Regeringen slipper vårens granskning från Konstitutionsutskottet.

Konstitutionsutskottet, KU, har i dag fattat beslut om att bordlägga vårens granskning av regeringen. Därför kommer utskottet inte att hålla i några utfrågningar kring statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning, något som är reglerat i grundlag.

KU skriver: ”Utskottet bedömer att i den situation som råder med anledning av coronaviruset bör det pågående granskningsarbetet skjutas fram”.

Granskningen av regeringen ska ” återupptas så snart det kan bedrivas under mer adekvata former än vad som nu medges”.