Riksrevisionens förmåga att sköta sitt jobb är ifrågasatt efter att Dagens Nyheter har visat att internmejl har lästs externt och rekrytering har skett bland bekanta. En av  tre riksrevisorerna, Susanne Ackum, slutade i fredags. De två kvarvarande kallas nu till möte hos KU 5 augusti för "information och diskussion om Riksrevisionen".