– Jag vill poängtera att hon har en helt normal roll som statssekreterare inom miljö- och energidepartementet, sade Åsa Romson (mp) när hon grillades av konstitutionsutskottet, KU.
 
KU fortsatte på måndagsförmiddagen sin granskning av exakt vilka arbetsuppgifter som statssekreterare Yvonne Ruwaida egentligen har.
 
Bakgrunden är ett pressmeddelande som skickades ut från regeringskansliet i oktober förra året i samband med att Yvonne Ruwaida anställdes, där det påstods att hon ska jobba som ”samordnande statssekreterare till Miljöpartiets båda språkrör”, något som inte är tillåtet enligt regeringsförordningen och som ledde till en KU-anmälan från riksdagsledamoten Mathias Sundin (fp).
 
Åsa Romson hävdade under utfrågningen att det var en fel formulering och att det aldrig var aktuellt att Yvonne Ruwaida skulle sköta de samordningsuppgifter som i regeringen sköts av statssekreterarna i samordningskansliet.
 
– Det var aldrig heller aktuellt att det skulle handla om partipolitisk samordning i Miljöpartiet, sådant som sker i partiorganisationen, och jag har heller aldrig haft samtal med utbildningsministern eller något annat statsråd om arbetsuppgifterna för mina statssekreterare.
 
Regeringen ska ha två dygn efter pressmeddelandet gått ut med en rättelse, sade hon vidare.
 
Miljöministern pressades hårt av KU-ledamöterna som bland annat frågade upprepade gånger hur det kunde ha blivit fel.
 
– Det här är det enda som står om Yvonne Ruwaidas arbetsuppgifter, en beskrivning av vad hon ska göra som statssekreterare. Om ni inte pratat om det tidigare, hur tusan går det så snett så att arbetsuppgifterna beskrivs så felaktigt?, frågade exempelvis Mathias Sundin.
 
Åsa Romsons återkom hela tiden till att hon inte var inblandad i formuleringen av pressmeddelanden och menade att det var bland annat hennes pressekreterare (i dag pol sak) som skrev utskicket.
 
– Det var den personen som var inblandad i formuleringen, vilket jag inte var, och därför kan jag inte redogöra för hur formuleringen kom till, hävdade hon.