”Det här är ett management-program för bland annat kommunikationschefer. Som kommunikationschef stärker du din egen roll som drivande i strategiska utvecklingsfrågor och kan utmana din egen avdelning och ledningsgruppen med nya perspektiv”, berättar Nilla Peterson, utvecklingschef på Sveriges Kommunikatörer via mejl.

Vem riktar sig utbildningen till?
Vi har valt att tänka brett i målgruppen, egentligen alla som sitter i en ledande position och som behöver förstå hur den teknologiska utvecklingen påverkar oss i stort. Högst troligt har du en strategisk, utvecklande eller ledande roll.  Det kan också vara en vd,  en affärsutvecklare eller HR person som förstår och arbetar med kommunikation på något sätt”.

Blir man kommunikationschef?
”Jag skulle säga att du breddar din kompetens inom just det som driver utvecklingen just nu, teknologi, innovationsarbete, hållbarhetsarbete, affärsutvecklingskoncept och det viktiga, kommunikativa ledarskap”.

Varför samarbetar ni med KTH?
Vi såg i redan i 2019 års kompetenskartläggning att 97 procent av alla chefer sa att de behöver öka sin förståelse för ny teknologi och hur den kommer påverka organisationen. Kompetensgap fanns också när det gäller innovation och analysarbete. Vi intervjuade chefer och experter under 2021 och det förstärkte det vi redan såg. Vi började diskutera med KTH Executives School för att se om vi kunde hitta en bra match i ett samarbete och det har vi gjort. Deras inriktning på den digitala transformationen och teknikens roll i den är viktig. De kommer att bidra med nya insikter och perspektiv för våra deltagare. Kombinationen av teknologi, innovation och affärsutveckling tillsammans med kommunikation och ledarskap tror vi på.