Adam Reuterskiöld kandiderar till riksdagen för Moderaterna i Stockholms län och står på plats 13, strax under valbar plats på riksdagslistan.  Normalt lämnar moderata politiker i god tid så att efterträdaren har en chans att ta position inför valet. Men Adam Reuterskiöld ville inte avgå, utan hängde kvar på sin post fram tills årsmötet där viljeyttring om hans avgång gjordes.

Nu kommer han dock att avgå:

”Jag kommer att avgå som KSO i samband med nästa kommunfullmäktige den 26 april. Vi har haft en process för övergång en tid, som har flutit på enligt våra normala processer. Jag har ett gott samarbete med Johan Elfver som är min efterträdare”, skriver han i ett sms.

Dagens Opinions övriga frågor om varför han inte har velat avgå, bostadsbyggena på gång på Ekerö och kopplingar till fastighetsbolaget Wallenstam har han hittills inte velat svara på.