TT-koncernen som driver TTs nyhetsbyrå samt mediebevakningstjänsten Retriever gjorde under 2020 tricket att tappa i omsättning men öka vinsten.

Omsättningen föll med 2,2 procent till 675 miljoner kronor. Detta efter att nyhetsbyrån tappade 15 miljoner kronor. Retriever ökade dock med 39 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 56 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade från 6,3 till 8,3 procent.

Personalstyrkan minskade med sju medarbetare till 415.