Regeringen har givit i utredningsuppdragen till både socialstyrelsen och Göran Stiernstedt, som tilläggsdirektiv till hans pågående utredning Ordning och reda i vården.
 
”Vi välkomnar de uppdrag som Socialstyrelsen och Göran Stiernstedt har fått av regeringen. Debatten kring digital vård har ju tyvärr ofta präglats av en del myter och okunskap. Genom dessa uppdrag finns det möjlighet att på ett systematiskt sätt samla in jämförande fakta kring hur saker faktiskt ser ut”, hälsar Krys kommunikationschef Samuel Danofsky via mejl.
 
Han vill dock inte att regeringen, som driver en politik som ska avskaffa ”vinstjakten” bland välfärdsföretagen, ska överreglera framväxten av digitala vårdtjänster.
 
”Det är viktigt att de olika uppdragen inte resulterar i en hämsko för utvecklingen av vården. Det som inte är möjligt idag kan mycket väl vara möjligt imorgon och då är det viktigt att alla inom vården har samma möjlighet att anamma nya metoder, tjänster och medicintekniska produkter. ”